Thelma Mäkikyrön säätiö

Thelma Mäkikyrön säätiö

Syöpätautien tutkimusta tukeva
pohjois­suomalainen säätiö

Thelma Mäkikyrön säätiö on luonteeltaan puhdas apurahasäätiö eikä se harjoita liiketoimintaa. Säätiö jakaa apurahoja syöpätautien tutkimukseen erityisesti pohjoissuomalaisille tutkijoille. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tekemään myös lahjoituksia syöpätautien laadukkaan tutkimuksen mahdollistamiseksi.

Tietoa säätiöstä

Thelma Mäkikyrön säätiö sr

Thelma Iiris Mäkikyrö (1920-2008) oli oululainen hammaslääkäri. Vuonna 2006 hän perusti nimeään kantavan säätiön tukemaan itselleen tärkeän asian tutkimusta. Thelma Mäkikyrön kuoltua vuonna 2008 hänen omaisuutensa siirtyi kokonaisuudessaan säätiölle. Perustamisestaan lähtien säätiö on jakanut vuosittain apurahoja syöpätautien tutkimuksen ja hoitomuotojen kehittämiseen. Säätiö voi apurahojen lisäksi antaa sääntöjensä puitteissa tarkoituksensa toteuttamiseen lahjoituksia eri tahoille. Thelma Mäkikyrön säätiö sr on toimintansa aikana tukenut syöpätautien tutkimusta kaikkiaan noin 1 miljoonalla eurolla.

Thelma Mäkikyrön säätiö sr pyrkii osaltaan kantamaan yhteiskuntavastuuta ja näin ollen avustamaan syöpätautien tutkimusta. Säätiö tarjoaa asian itselleen tärkeäksi kokeville henkilöille ja yhteisöille mahdollisuuden osallistua paikallisen tutkimuksen tukemiseen.

Apurahat ja muu syöpätautien tutkimuksen tukeminen

Säätiö jakaa sääntöjensä mukaisesti vuosittain apurahoja syöpätautien tutkimukseen. Sääntöjen puitteissa voimme antaa myös lahjoituksia. Säätiöllä on olemassa valmiit yhteistyökumppanit varainhoidossa sekä yhteydenpitoväylät esimerkiksi Oulun yliopistoon. Apurahojen myöntämisestä päättää säätiön hallitus hakuajan puitteissa toimitettujen apurahahakemusten perusteella erillisen arviotoimikunnan antaman lausuntoesityksen perusteella.

Apurahojen hakeminen avataan vuosittain erikseen julkaistavalla hakuilmoituksella. Apurahat on jaettu tutkimusapurahoihin sekä matka apurahoihin. Ennen hakuilmoituksen julkaisua jätettyjä apuraha hakemuksia tai myöhässä saapuneita apurahahakemuksia säätiö ei huomioi. Seuraavan kerran apurahat ovat haettavana syksyllä 2023. Hakemukset tulee toimittaa ainoastaan hakuilmoituksessa mainitulla tavalla. Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia ei huomioida. Säätiö tarvitsee aina raportin tutkimuksen etenemisestä tai apurahojen käytöstä.

Thelma Mäkikyrön säätiö - Säätiön toiminta taustakuva

Tuettuja hankkeita

Thelma Mäkikyrön säätiö on tukenut alueellisesti merkittävällä rahamäärällä kymmeniä syöpätautien tutkimukseen liittyneitä hankkeita säätiön perustajan tahtotilan mukaisesti.

Säätiön säännöt

Thelma Mäkikyrön säätiöllä on toimintansa alusta alkaen ollut säätiölain edellyttämät säännöt, jotka ohjaavat säätiön toimintaa. Säätiön nykyiset säännöt on rekisteröity keväällä 2022.

Säätiön hallinto

Thelma Mäkikyrön säätiön strategisesta hallinnosta vastaa neljä jäseninen hallitus, joka valitaan kerrallaan kolmeksi kalenteri vuodeksi. Asiamies vastaa säätiön päivittäisestä toiminnasta.

Apurahaprosessin vaiheet

Apurahan hakeminen ja
prosessin eteneminen

Thelma Mäkikyrön säätiö myöntää vuosittain apurahoja syöpätautien tutkimuksen mahdollistamiseksi sekä yksittäisille tutkijoille että tutkimusryhmille.

Vuoden 2023 apurahahaku on päättynyt. Seuraavan kerran apurahat ovat haettavissa syksyllä 2024. Apurarahailmoitus julkaistaan näillä verkkosivuilla.

Varainhankinta

Säätiön tavoitteiden
toteuttaminen vaatii varoja

Thelma Mäkikyrön säätiön jalon tarkoituksen toteuttaminen vaatii myös varoja, joita saadaan ensisijassa huolellisen sijoitustoiminnan tuottoina. Säätiön toiminnan rahoittamiseen voi osallistua mm. testamentin välityksellä.

Testamentin laadinnan osalta säätiö pyytää kääntymään pankkien lakipalveluiden ja lakimiesten puoleen asianmukaisten asiakirjojen laatimiseksi.

Tukemalla Thelma Mäkikyrön säätiön toimintaa, voi osaltaan vaikuttaa syöpätautien tutkijoiden riittävän rahoituksen varmistamiseen.

Thelma Mäkikyrön säätiö - Varainhankinta taustakuva

Apurahahakemus

Hakemuslomake

Täytä alla olevan hakemuslomakkeen tiedot huolellisesti. Vastaamme takaisin mahdollisimman pian. 

Älä kirjoita koko hakemustasi lomakkeen alimpaan tekstikenttään, sillä tämä on tarkoitettu ainoastaan saatetekstin kirjoittamista varten. Tiivistelmän tutkimuksestasi sekä muut vaaditut hakemusasiakirjat voit liittää erillisinä liitetiedostoina painamalla ”valitse tiedostot” – painiketta. Näin toimien helpotat hakemuksesi käsittelyä ja arviointia mahdollistamalla arvioitsijoille paremman lukukokemuksen. 

Muista lopuksi lähettää hakemuksesi painamalla painamalla ”Lähetä hakemus” -painiketta.